Hjortrimmen Vindmøllelaug

Tilbage til forsiden

Samlet netto produktion for begge møller i kWh. Tallene er aflæst af ESV.  Producerer møllerne hvad de skal? Klik her!

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total DV % NORD DV % DK
1996 42.700 460.000 585.700

1.088.400

81,6

1997 809.800 645.700 461.900 549.900

2.467.300

91,4

1998 850.300 520.400 427.800 781.500

2.580.000

100,8

1999 321.558 192.610 215.705 230.664 202.756 125.301 114.374 101.942 157.458 280.921 209.403 301.124

2.453.816

83

85,9

2000 351.938 348.183 284.938 135.475 161.749 204.594 143.732 200.416 261.424 231.419 241.195 150.958

2.716.021

92

95,4

2001 187.886 279.128 172.246 161.415 191.054 189.794 114.976 196.526 174.225 288.219 304.670 137.351

2.397.490

83

80,4

2002 261.506 351.441 325.980 141.373 165.788 217.811 149.895 134.142 113.048 261.252 190.179 249.395

2.561.510

92

95,3

2003 309.877 81.484 205.965 206.754 153.548 224.627 106.986 148.392 178.639 162.925 197.535 286.108

2.262.840

83,2 86,8
2004 190.159 188.846 242.622 197.206 249.207 211.304 153.583 138.308 213.182 269.189 207.874 277.301

2.538.781

89,5

90,5

2005 330.450 211.499 194.620 161.534 151.403 174.022 140.662 149.539 157.089 165.913 186.170 301.919

2.324.820

84,3

86,3

2006 153.269 146.820 166.198 173.520 211.917 131.125 86.720 89.513 148.523 146.275 270.285 347.358

2.071.923

82,8

85,2

2007 432.416 294.490 279.313 243.477 142.812 105.760 230.620 203.126 275.976 108.449 227.554 167.250

2.711.243

106,1 106,6
2008 415.594 359.085 288.939 102.475 77.742 204.872 98.634 149.274 132.656 229.991 248.726 151.359

2.459.347

97,2 100,2
2009 252.702 149.890 246.489 104.954 153.301 82.519 128.106 165.099 203.200 204.052 283.977 143.348 2.117.637

86,9

87,9
2010 245.211 129.060 171.462 216.516 182.148 166.261 116.519 171.674 213.752 215.797 252.406 134.484

2.215.600

83,1

84,3

2011 186.533 333.396 293.063 176.214 228.326 177.283 93.302 132.029 189.620 254.217 199.586 334.503

2.598.072

101,7 100,1
2012 264.678 252.954 366.674 179.584 147.225 165.018 124.815 105.261 238.055 182.933 171.721 249.731 2.448.649

96,8

95,2

2013 209.547 110.885 241.362 224.395 161.508 146.355 153.158 138.233 134.588 188.194 190.221 312.400

2.210.846

93,3

93,4

2014 461.038 227.492 231.903 174.589 97.759 90.474 87.416 114.240 104.350 226.135 234.150 210.448

2.260.094

97,5

99,6

2015 262.726 234.342 236.316 244.260 251.350 248.690 231.050 146.168 182.360 217.178 216.834 395.263 2.866.537

120,2

114

2016 279.825 203.615 124.025 174.798 103.974 113.278 118.366 180.814 115.390 234.860 220.725 257.551

2.125.914

90,2

90,2

2017 195.880

195.880

49.672.720

Måneder markeret med gult angiver unormale måneder, f. eks. i forbindelse med driftsstop.
Produktionstal opdateres først når de officielle tal foreligger. Dette vil normalt være i slutningen af den efterfølgende måned.
Vindstatistik stammer fra Danmarks Vindmølleforening' s månedsmagasin Naturlig Energi

Hvis man dividerer produktionstallene med 1000, får man produktionen i MWh. Danmarks samlede elforbrug pr. døgn er i størrelsesordenen 100.000 MWh.

Tilbage til forsiden

Beregning af bortfald af statstilskud:
Der gives et tilskud på 27 øre pr. produceret kilowatttime i 12.000 fuldlasttimer.
Det vil vil sige, at i vores tilfælde er det 600 kW gange 2 gange 12.000 timer, ialt 14,4 millioner kilowatttimer.
Derefter reduceres tilskuddet til 10 øre pr. kWh og der gives en fast afregning på 43 øre pr. kWh.

Møllerne nåede fuldlasttimerne i marts 2002.

Når møllernes alder overstiger 10 år, sommeren 2006, er afregningsprisen lig med markedsprisen plus 10 øre, dog maks. 36 øre pr. kWh

Når møllerne når en alder på 20 år, sommeren 2016, er afregningsprisen lig med markedsprisen.