Hjortrimmen Vindmøllelaug

Gebyrer


Ejerskifte:                                               180 kr.

Manglende ændring af kontonummer:   45 kr.

Manglende ændring af adresse:               0 kr
.
Manglende ændring af emailadresse:       0 kr.
Manglende oplysninger iøvrigt:                0 kr.
Erstatningsbeviser:                                   60 kr.
 

Bestyrelsen har besluttet at indføre visse gebyrer. Dette blev meddelt på den årlige forsamling i 2005, hvor der blandt de fremmødte var opbakning for beslutningen, da det er omkostninger, der er personligt relaterede og som ikke bør påvirke alle interessenters økonomi.

Gebyrernes størrelse er p.t. prissat så de giver en delvis dækning af omkostningerne, men kan løbende ændres af bestyrelsen uden forudgående meddelelse.

Gebyret modregnes i førstkommende udlodning(er). Hvis der er foretaget ejerskifte, trækkes den nye ejer, medmindre andet er aftalt og meddelt bestyrelsen.

Det skal bemærkes, at ved ejerskifte forstås enhver ændring af ejerforhold. Dette gælder også ved overdragelse blandt familiemedlemmer, f.eks. også hvor andele er delt mellem ægtefæller og den ene falder bort.

Generelt vil undladelse af indgivelse af ændringsmeddelselser medføre, at udlodninger stoppes når bestyrelsen bliver opmærksom på forholdet. De tilbageholdte udlodninger indsættes på en separat konto i lauget. Forretning af kontoen tilfalder lauget og altså ikke den enkelte interessent.

Undtaget er manglende ændring af emailadresse, da muligheden for at kontakte interessenterne pr. email er en  fri service, som administrativt er en lettelse.

April 2009

Gebyr for manglende ændring af kontonummer ændres fra 35 til 45 kr. pr. 1/1 2012 for tilpasning til de aktuelle omkostninger.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden