Hjortrimmen Vindmøllelaug

Tilbage til forsiden

"Etisk regnskab 1999"

Fra tid til anden blusser vindmølledebatten op i medierne: Eksperterne forsøger at overbevise hinanden om, at det kan/ikke kan betale sig at opstille vindmøller. Andre klager over at møllerne støjer, og straks finder man en ekspert som kan måle sig frem til, at møller støjer ikke.

Måske er sandheden, at man ikke kan måle eller beregne sig frem til resultatet, fordi det også er et spørgsmål om følelser, troen på at det nytter at være miljøbevidst.

Dette "etiske regnskab" giver nogle tal for møllelaugets drift, som ikke normalt indgår i årsregnskabet, og som måske kan gøre betydningen af vindmølledrift mere håndgribelig.

Møllerne i Hjortrimmen Vindmøllelaug producerede i året, som vil blive husket som et år med mange vindstille perioder, og et par enkelte storme, 2.426.000 kWh, hvilket svarer til ca. 590 husstandes elforbrug.

Produktionen sparede afbrænding af 808 tons kul i kraftværkerne, hvilket ville have forurenet med:

    7035 kg svovldioxid
    2060 ton kuldioxid
    133 ton slagger
    6300 kg kvælstofilter
    242 kg støv

Driften af møllerne blev støttet af staten med 655.000 kr i tilskud - den producerede elenergi indbragte samtidig statskassen 2.025.000 kr i moms og afgifter.

Beskæftigelseseffekt:                       Ukendt
Antal klager i 1999:                         Ukendt
Mistet landbrugsproduktion:             Ukendt
Andelshavernes skatteindbetaling:    Ukendt - efter gældende regler vil en andelshaver med 5 andele ikke betale skat, og med de maksimale 30 andele vil skattebetalingen være godt 3.000 kr.

Undskyld, det "etiske regnskab" endte med at blive endnu en række af tal, som man ikke kan bruge til noget. Er 242 kg støv skidt eller godt?

 

 

 

 

Tilbage til forsiden