Hjortrimmen Vindmøllelaug

Tilbage til forsiden

Producerer møllerne hvad de skal?

Se også tal for 2004

2003
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total DV % NORD DV % DK
Hjort kWh

309.877

81.484

205.965

206.754

153.548

224.627

106.986

148.392

178.639

162.925

197.535

286.108 2.262.840    
600 kW DK (*)

285.930

86.334

173.566

225.554

135.304

174.908

100.800

142.096

134.626

161.088

190.646

295.174

2.106.026    
Hjort afvig. %

+8,4

-5,6

+18,7

-8,3

+13,5

+28,4

+6,1

+4,4

+32,7

+1,1

+3,6

-3,1 +7,4    
                               
DV NORD %

149

40

83

98

63

95

46

66

78

74

74

132

 

83,2

86,8

Hjort 100 % som DV kWh

207.971

203.710

248.150

210.973

243.727

236.449

232.578

224.836

229.024

217.686

266.939

216.748

2.738.841

 

100

Vindstatistik stammer fra Danmarks Vindmølleforening' s månedsmagasin Naturlig Energi

* Fra december 2003 benytter DV et andet talmateriale til opgørelsen. Dette tal giver for 2003  2.201.628 kWh, hvilket svarer til at Hjortrimmens produktion  ligger 2,8 % over landsgennemsnittet.


Tilbage til forsiden

Producerer møllerne hvad de skal?  Det er et spørgsmål som er meget vanskeligt at besvare. I det daglige må man nøjes med at konstatere om møllerne starter og stopper som de skal, og ellers lade vejr og vind klare resten. Med andre ord skal man undgå uplanlagte driftsstop, og derudover er der ikke noget man kan gøre for at øge produktionen.

Tilbage er så en vurdering af om hele mølleprojektet fungerer tilfredsstillende, og for at afgøre dette, er det nødvendigt at sammenligne med andre møller. Dette er forsøgt gjort i ovenstående skema for 2003, hvor øverste linie viser den konstaterede produktion for de 2 møller. Næste linie er produktionen for andre 600 kW møller placeret rundt om i landet og nedenunder beregningen for afvigelsen fra landsgennemsnittet.

Næste linie er nordjyske møllers produktion i procent af en normalmåned og sidste linie Hjortrimmens produktion, hvis det havde været en 100 % måned. Bemærk at alle tallene her teoretisk set skulle være ens hvis Hjortrimmens produktion og DV NORD% fulgte normalen.

Tallenes store udsving siger noget om at sammenligningsgrundlaget måske er dårligt og hvor svært det er at forudsige produktionen. De møller der indgår i statistikmaterialet for 600 kw møllerne er et varierende tal omkring de ca. 130 stk. og DV NORD % omfatter alle mulige møllestørelser i Nordjylland.

Uden at lægge for meget i et enkelt års statistik, kan man konkludere at vi  generelt ligger pænt over øvrige 600 kw møller og så skal vi sikkert være glade for at vi ikke har oplevet et 100% år, for det ville nok af de fleste nordjyder blive opfattet som et koldt, blæsende og træls år.

Faktorer som påvirker en mølles produktion:

Vindhastighed
Vindretning i.f.t. placering og beliggenhed
Temperatur
Luftfugtighed
Placering og beliggenhed
Mølletype
Møllestørrelse
Møllens justering