Hjortrimmen Vindmøllelaug

Kasserer Pia Hesselvig                                                                                                  Hjallerup, den 2. Oktober 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende årsregnskabet 2001/2002.

 

Indledningsvis skal jeg dybt beklage den sene besvarelse.

 

For såvidt angår differencen, skal jeg meddele at det drejer sig om en i år 2001 efterfølgende afsat skyldig el, jeg efterfølgende ikke har fået korrigeret, hvorfor åbningen for år 2002 ikke er inkl denne skyldige post. Egenkapitalen er i denne forbindelse selvfølgelig påvirket af dette i år 2001, set over begge år vil egenkapitalen pr. 31/12 2002 dog være uændret.

 

Jeg beklager meget det skete, såfremt De måtte ønske yderligere uddybning står jeg naturligvis til rådighed.

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

REVI NORD A/S

Registreret revisionsaktieselskab.

 

 

Finn Sørensen.