Referat af ordinært interessentskabsmøde d. 30/3 2005 på Gandrup Kro

 

Ad. 1)                      Finn Oxholm blev valgt som ordstyrer og han kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad. 2)                      Tilstede var 22 stemmeberettigede, samt 1 fuldmagt

 

Ad. 3)                      Forretningsføreren aflagde årsberetning, se skriftlig beretning.

Spm.: Hvornår forventes skrotning?

                      Best.: Der regnes stadig med en levetid på 20 år.

                      Spm.: Har der været forespørgsler om køb af møllerne?

                      Best.: Nej

                      Spm.: Skrotningssnak efter 10 år er tidligt?

                      Best,: Udviklingen følges løbende, men der er ikke noget der tyder på at det er relevant at skrotte før 20 års alderen.

 

Ad. 4)                      Forretningsførerens årsberetning blev godkendt.

Ad. 5)                      Bestyrelsen fremlagde revideret årsregnskab, se skriftlig beretning.

Spm.: Størrelse af konsulenthonorar?

                      Best.: Fordi der var en total gennemgang af begge møller fra A-Z med rapporter, så det anses ikke for dyrt.

                      Spm.: Dyr forsikring?

                      Best.: Fordi der er drifttabsforsikring.

                      Forslag: Bestyrelsen skal undersøge forsikringspræmie incl./excl. drifttabsdækning.

Forsamlingen støtttede forslaget og bestyrelsen undersøger priserne og fremlægger tal ved næste års møde.

 

Ad. 6)                      Årsregnskabet blev godkendt

 

Ad. 7)                      Bestyrelsen fremlagte budget  for kommende år, se skriftlig beretning.

                      Spm.: Hvorfor ikke færre og dermed større udbetalinger?

                      Best.: Der er ikke meget arbejde i at lave flere udbetalinger og det er bedre at pengene

                      Kommer ud til interessenterne end at de står i selskabet.

                      Enighed om at fortsætte med ca. 8 årlige udbetalinger.

 

Ad. 8)                      Det kommende års budget blev godkendt.

 

Ad.  9)                      Der har været en del driftsstop bl.a. p.g.a en defekt køler. En del af de store omkostninger skyldes 2 serviceeftersyn, udskiftning af 2 x thyristorstyring, samt et antal kondensatorer. Der er endvidere investeret i centralsmøring af hovedlejer på begge møller.

Der vil også blive monteret oliefiltre på gearkasser.

Spm.: Er det Micon vi bruger til service eller Vestas? Hvad med garanti/reservedele?

Best.: Vi bruger samme firma som tidligere. Det er de samme mennesker og samme sted, men er ejet af Vestas. Der forventes ikke problemer med reservedele.

Spm.: Har forsikring betalt noget?

Best.: Nej, der kræves 3 dages driftsstop, samtidig med en skade som er forsikringsdækket. Der er for år tilbage blevet dækket nogle defekte komponenter.

Spm.: Hensættelser er hurtigt brugt hvis der kommer en skade.

Best.: Ja, men der er indtægter fra den anden mølle, forsikringsdækning, samt mulighed for kredit hos Micon (Vestas)

Spm.: Hvad koster skrotning?

Best.: Forventet max. 200.000 kr.

Spm.: Om filtre: Var der ikke oliefiltre før?

Best.: Jo, inlinefiltre, ikke offlinefiltre.

Spm.: Vedr. udskiftning af thyristorstyring. Kan en mølle køre på én generator?

Best.: Nej, så fejl i styringen skal laves.

 

Ad. 10)                      Valg til bestyrelsen.

Pia Hesselvig på valg som regnskabsfører. Genvalgt.

Lars Knudsen på valg som 1. suppleant. Genvalgt.

 

Ad. 11)                      Bestyrelsen havde stillet forslag, som adviseret ved sidste års forsamling, om ændring af vedtægterne med det formål at begrænse antallet af interessenter der anvender virksomhedsordning ved beskatning. Se skriftligt forslag.

                      Regnskabsføreren gennemgik kort de 3 aktuelle skatteordninger til alm. orientering.

                      Vedtægtsændringen blev vedtaget med 1 stemme imod.

                      Vedtægtsændringen bortfalder, hvis der allerede er 10 eller flere der anvender virksomhedsordningen.

 

Ad. 12)                      Bestyrelsen meddeler, at den har besluttet, at følgende omkostninger fremover skal være brugerbetalte: Ved manglende oplysning om ændring af bankkonto, trækkes 25-35 kr. af næstkommende udbetaling. Ved salg eller anden overdragelse af andele trækkes 100 kr. af næstkommende udbetaling.

                      Forsamlingen støttede bestyrelsen i beslutningen, da de ikke kan være rimeligt at alle skal være med til at betale disse omkostninger.

 

                      OBS! Det er gratis at meddele bestyrelsen når man skifter adresse eller bankkonto.