Interessentskabsmøde

 

Referat fra 27. marts 2003

Ad. 1                      Leo Andersen.

Ad. 2                      Kontrol foretaget. ( 16 andelshavere + bestyrelsen )

Ad. 3                      Forretningsføreren fremlage årsberetningen

Ad. 4                      Forretningsførerens årsberetning godkendt.

Ad. 5                      Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

                      Spørgsmål: Afvigelser på status for bruttoomsætningen i 2001 i bladet i år og sidste år.

                      Spørgsmålet stilles til revisoren, og svar lægges ud på hjemmesiden.

Ad. 6                      Regnskabet godkendt.

Ad. 7                      Budgettet blev forelagt af Pia.

Der forventes fortsat en afregning på 43 øre pr. kWh, men der er usikkerhed om fremtiden. Egetforbrug el er i budgettet sat til 4100. Beløbet bliver i stedet ca. 8800.

Ad. 8                      Budgettet godkendt.

Ad. 9                      Orientering om driften af møllerne.

Polering af vinger er spild af penge, udgifter til reparationer er ca. 15 kr. pr. kW / 0,7 kWh.

Ad.10                      Birger trækker sig af personlige grunde og Jes Stautz træder ind som forretningsfører.

Pia Hesselvig ( Regnskabsfører ) genvalgt

                      Lars Knudsen (1.sup.) genvalgt

Karsten Sjælland (2.sup.) valgt.

Ad.11                      Ingen indkomne forslag, men positiv tilkendegivelse til banken om at der er kommet ”Hjortrimmen Vindmølle” på indbetalingerne

Ad.12                      Mølledag annonceret til 17/5 kl. 13.00.

                      Et hjertesuk om man ikke kunne starte generalforsamlingen 19.30 i stedet for kl. 19.00, så det gør vi for eftertiden.